top link
logo company name
Jezeli masz problem z Urzędem Skarbowym lub ZUSem zadzwoń do nas pod nr komórkowy +48 600 318 407. Pomożemy !
spacja
spacja

Wszystkie formularze na tej stronie zostały zapisane w formacie pdf. Można je zapisać na dysk i wydrukować, ale można także je edytować i zmiany zapisywać.

Jeśli nie macie Państwo programu Adobe Reader do otwierania plików pdf, można go ściągnąć ze strony producenta - firmy Adobe

Do edytowania pobranych plików, wpisywania danych, bardzo pomocny jest program PDF-XChange PDF Viewer.

Jest to darmowy program do użytku zarówno domowego, jaki biznesowego.

Program przeznaczony jest dla systemy Windows 2000 i nowszych

Formularze służą rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych

Formularze Opis formularza
PIT-2 PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2a PIT-2A Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych:
- osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy
- osoby otrzymującej stypendium
- osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę
- osoby otrzymującej świadczenie integracyjne
PIT-2c PIT-2C Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
PIT-2K PIT-2K Podatnicy, którzy po raz pierwszy dokonują odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT/2K.
PIT-3 PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-4r PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-6_6l PIT-6/6L Deklaracja o zaliczkach na podatek od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-8ar PIT-8AR Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8c PIT-8C Rozliczenie przychodów ze źródeł z kapitałów pieniężnych i innych dochodów
PIT-8s PIT-8S Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
PIT-11 PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-12 PIT-12 Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-14 PIT-14 Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego oraz wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej. Formularz składany do 31 stycznia
PIT-16 PIT-16 Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-23 PIT-23 Deklaracja o przychodach ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych
PIT-36 PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez przedsiębiorców
PIT-36l PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez przedsiębiorców, opłacających podatek liniowy
PIT-37 PIT-37 Rozliczenie roczne przychodów
PIT-38 PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z objęcia udziałów (akcji) lub zbycia:
- papierów wartościowych;
- pożyczonych papierów wartościowych (tzw. Krótka sprzedaż);
- pochodnych instrumentów podatkowych i realizacji praw z nich wynikających;
- udziałów w spółkach mających osobowość prawną
PIT-39 PIT-39 Zeznanie o osiągniętym dochodzie (poniesionej stracie) ze sprzedaży nieruchomości wybudowanej po 31 grudnia 2008 roku
PIT-40 PIT-40 Rozliczenie roczne pracowników, wypełniane przez zakład pracy
Załączniki do formularzy Opis formularza
PIT-B PIT/B Informacja o dochodzie (stracie) z pozarolniczej działalności gospodarczej
PIT-d PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych
PIT-m PIT/M Informacja o dochodach małoletnich dzieci
PIT-O PIT/O Załącznik do rozliczenia rocznego, przeznaczony dla podatników korzystających z ulg i odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych
PIT-R PIT-R Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-Z PIT/Z Informacja o dochodzie (stracie) z pozarolniczej działalności gospodarczej składana przez nowe firmy
PIT-ZG PIT/ZG Załącznik przeznaczony dla podatników uzyskujących dochody za granicą
Biuro Rachunkowe SOROBAN - doskonale znamy się na liczeniu