top link
logo company name
Jeżeli masz problem z Urzędem Skarbowym lub ZUSem zadzwoń do nas pod nr komórkowy +48 692 059 056 lub +48 600 318 407. Pomożemy !
spacja oferta


Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie w oparciu o potrzeby i możliwości klienta.

Stała obsługa księgowa firmy obejmuje:

 • odbiór dokumentów od klienta w biurze,
 • prowadzenie wszystkich niezbędnych ewidencji księgowych,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie deklaracji ZUS,
 • przygotowanie przelewów podatków i składek ubezpieczeniowych do odbioru w naszym biurzei lub wysłanie ich pod wskazany adres, lub przekazanie informacji o wysokości podatków i składek w formie telefonicznej lub elektronicznej, *
 • nieograniczoną ilość konsultacji osobistych i telefonicznych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w godzinach pracy biura,
 • składanie deklaracji w urzędach skarbowych i w ZUS,
 • reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi i ZUS, *
 • sporządzenie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, sporządzenie list płac, wyliczanie wynagrodzeń,
 • sporządzanie zestawień finansowych dotyczących bieżącej sytuacji firmy,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych klientów,

* - na życzenie klienta, bezpłatnie.

Stała obsługa księgowa firmy może obejmować także, (za dodatkową opłatą), wszystkie lub wybrane z następujących usług:

 • odbiór dokumentów księgowych z siedziby klienta,
 • uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach podatków i składek ubezpieczeniowych,
 • konsultacje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej poza godzinami pracy biura ,
 • sporządzanie analiz finansowych i biznesplanów finansowych do wniosków kredytowych
spacja

Biuro Rachunkowe SOROBAN - doskonale znamy się na liczeniu